سه شنبه 29 خرداد 1403 - 21:55
اوقات شرعیاوقات به افق : رشت

اعطای تسهیلات

اعطای تسهیلات

تکمیل موجودی به سقف 6 میلیون تومان

حداقل 6 ماه نوبت

مبلغ وام 18 میلیون تومان

سفته دو برابر وام

تکمیل فرم مربوط به اخذ وام

اقساط ماهیانه پرداختی 500 هزار تومان

بازپرداخت (تعداد اقساط پرداختی) 36 ماه

مبلغ 450 هزار تومان کمک به صندوق پس از اخذ وام

نحوه پرداخت اقساط

شخص وام گیرنده باید قادر به پرداخت وام در اقساط تعیین شده باشد. اگر در زمان مشخص اقساط  پرداخت نگردد، مدیرعامل صندوق با شخص وام گیرنده تماس می گیرد و جویای علت می شود. در صورت پرداخت نکردن، ضامن وام گیرنده را مجبور به پرداخت اقساط نموده و یا این که سفته او را به اجرا می گذارد.

رفتن به بالا