چهارشنبه 27 تیر 1403 - 20:39
اوقات شرعیاوقات به افق : رشت

گزارش سالانه عملکرد صندوق

گزارش سالانه عملکرد صندوق

در سال 1399 جمعأ مبلغ 11،970،000،000 ریال وام به اعضای محترم پرداخت شده است.

 

در صورت تمایل، چنانچه بدهی وام اعضای محترم به روال عادی وصول گردد به شرط اینکه مبلغ بدهی کمتر از یک میلیون تومان باشد، می توانند با هماهنگی مسئول اجرایی صندوق، نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نموده و در نوبت وام قرار گیرند.

رفتن به بالا