قابل توجه اعضای محترم صندوق

اسفند 11, 1400
642 بازدید

در صورتیکه نوبت دریافت وامتان فرارسیده باشد اما فعلاً نیازی به آن ندارید به مسئول اجرائی صندوق اطلاع دهید تا نوبت‌تان را با کسانی که نیاز مبرم به وام دارند جابجا نماید. امید است با این کار گره ای هر چند کوچک از کار این عزیزان گشوده شود.

در صورتیکه نوبت دریافت وامتان فرارسیده باشد اما فعلاً نیازی به آن ندارید به مسئول اجرائی صندوق اطلاع دهید تا نوبت‌تان را با کسانی که نیاز مبرم به وام دارند جابجا نماید. امید است با این کار گره ای هر چند کوچک از کار این عزیزان گشوده شود.